ἐπισταθμευόντων


ἐπισταθμευόντων
ἐπισταθμεύω
to be billeted
pres part act masc/neut gen pl
ἐπισταθμεύω
to be billeted
pres imperat act 3rd pl
ἐπισταθμεύω
to be billeted
pres part act masc/neut gen pl
ἐπισταθμεύω
to be billeted
pres imperat act 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.